Информације од јавног значаја

Телефони кол-центара преко којих грађани могу да се информишу су:

1. Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, 064/8028894 и 064/8028895

2. Завод за јавно здравље Сомбор 062/1956866

3. Завод за јавно здравље Панчево 062/8869721

4. Завод за јавно здравље Сремска Митровица 064/8092911 и 0648092938

5. Завод за јавно здравље Суботица 064/1009276

6. Завод за јавно здравље Кикинда 062/8833841 и 062/8833877

7. Завод за јавно здравље Зрењанин 069/2101102

Радно време кол-центара је од 8.00 часова до 22.00 часа свакодневно.