Пројектна настава – Чаробне речи

Циљ Пројекта је упознавање ученика са правилима понашања код куће, у школи, на јавним местима, интернет бонтон, развијање сарадничких односа… Кроз песмице, посете позоришту, игроказе, демонстрирање, плаката уз „Весело дрво“ ученици су били веома мотивисани, активни, успешни. Пројекат је успешно реализован и ученици су научили да примењују у свакодневном животу.