Szavalóverseny

Felsős tanulóink is kiemelkedő eredményeket értek el a zombori Magyar Polgári Kaszinó szavalóversenyén.

Pesti Tamás Iván, 5. osztály – 3.hely Bezdán Kinga, 6.osztály – 1.hely Zsiga Márk, 7.osztály – 2.hely Pesti Veronika, 8.osztály – 3.hely

Рецитаторско такмичење

Ученици нижих разреда су постигли веома добар успех у Сомборској Касини. Жига Ноел ученик трећег разреда је освојио 1. место а Лукач Чаба ученик четвртог разреда је освојио 2. место.

РТС крос

Ученици наше школе су 12.10.2019. године у Сомбору су учествовали на РТС Кросу, где је било 26 трка са 1525 учесника. У овако великом броју учесника имали смо веома добарар успех. Александар Дурмитов 5. место, Оливер Чонти 12. место и Кити Опачић 5. место. Учествовали су још Карл Ковач, Ана Кабок, Никола Утвић, Тамаш Пешти, Адам Фодор, Корина Кемивеш, Јанос Лукач и Диана Берти.