Документи

Избор директора

Записник са Школског одбора

Текст огласа

Одлука о расписивању конкурса

Одлука о именовању конкурсне комисије

2023/2024

Извештај о раду школе за 2022/23 годину.

Годишњи план рада за 2023/24 годину.

Извештај о самовредновању

Развојни план

2022/2023

2022. План јавних набавки

Финансијски извештај за 2019. годину

Финансијски план за 2020. годину

Ревизија Финансијског плана за 2020. годину